Wednesday 19 August 2020

Owalu Arati Mazha Sainatha | ओवाळू आरती माझ्या साईनाथा - Pachahi Tattvanci Arati - पाचाही तत्वांचा - Lyrics in Marathi

 Owalu Arati Mazha Sainatha | ओवाळू आरती माझ्या साईनाथा - Pachahi Tattvanci Arati - पाचाही तत्वांचा - Lyrics in Marathi

Owalu Arati Mazha Sainatha | ओवाळू आरती माझ्या साईनाथा - Pachahi Tattvanci Arati - पाचाही तत्वांचा - Lyrics in Marathi
Owalu Arati Mazha Sainatha | ओवाळू आरती माझ्या साईनाथा - Pachahi Tattvanci Arati - पाचाही तत्वांचा - Lyrics in Marathi


SONG DETAILS:


Song: Owalu Arati Mazha Sainatha | ओवाळू आरती माझ्या साईनाथा - Pachahi Tattvanci Arati - पाचाही तत्वांचा


ओवाळू आरती माझ्या साईनाथा - श्री साईनाथ आरती – MARATHI


Pachahi Tattvanci Arati - पाचाही तत्वांचा आरती


ओवळ आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा I

पाचाही तत्वांचा, पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता॥


ओवळ आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा I

पाचाही तत्वांचा, पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता॥


निर्गुणांची स्थिती कैसी आकारा आली, कैसी आकारा आली I

सर्व़ा घाटी भरुनी,सर्व़ा घाटी भरुनी उरली साई मावुली॥


ओवळ आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा I

पाचाही तत्वांचा, पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता॥


राज तम सत्त्व तिघे माया प्रसावली, तिघे माया प्रसावली I

मायेचिये पोटी, मायेचिये पोटी कैसी माया उद्भ्वली॥


ओवळ आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा I

पाचाही तत्वांचा, पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता॥


सप्त सागरी कैसा खेळ मांडिला, कैसा खेळ मांडिला I

खेळुनिया खेळ, खेळुनिया खेळ अवघा विस्तार केला॥


ओवळ आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा I

पाचाही तत्वांचा, पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता॥


ब्रह्मांडी चि रचना आम्हा दखाविली डोळा, आम्हा दखाविली डोळा।

तुका म्हणे माझा, तुका म्हणे माझा स्वामी कृपाळू भोळा॥


ओवळ आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा I

पाचाही तत्वांचा, पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता॥


ओवळ आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा I

पाचाही तत्वांचा, पाचाही तत्वांचा दीप लाविला आता॥


MORE SONG :-

* सुखकर्ता दुःखहर्ता बाप्पा गणेश आरती - जय देव

* लवथवती विक्राळा - श्री शंकराची आरती

* दुर्गे दुर्घट भारी - श्री दुर्गा देवीची आरती

* युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा - श्री विठ्ठलाची आरती

* येई हो विठ्ठले - श्री विठ्ठलाची आरती

* त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती - श्री दत्ताची आरती

* ओवाळू आरती - श्री साईनाथ आरती

* सत्राणें उड्डाणें आरती - श्री मारुतीची आरती

* आरती तुकारामाची - संत तुकाराम आरती

* आरती ज्ञानराजा - संत ज्ञानेश्वर आरती

* जय जय मयुरेश्वरा - गणपति आरती

* घालीन लोटांगण वंदीन चरण

* सदा सर्वदा योग तूझा घडावा

* मंत्र पुष्पांजली

* श्रीगणपती स्तोत्र मराठीत


ओवाळू आरती माझ्या साईनाथा - श्री साईनाथ आरती IN ENGLISH


Ovalu arati mazya Sadgurunatha, mazya Sainatha I

Panchahi tatvanca, Panchahi tatvanca dipa lavila aata॥


Ovalu arati mazya Sadgurunatha, mazya Sainatha I

Panchahi tatvanca, Panchahi tatvanca dipa lavila aata॥


Nirgunaci sthiti keisi akara aali, keisi akara ali I

Sarva ghati bharuni, Sarva ghati bharuni urali Sai Mauli ॥


Ovalu arati mazya Sadgurunatha, mazya Sainatha I

Panchahi tatvanca, Panchahi tatvanca dipa lavila aata॥


Raja tama sattva tighe mazya prasavali, mazyavara maya prasavali I

Mayaciye poti, Mayaciye poti keisi maya udbhavali ॥


Ovalu arati mazya Sadgurunatha, mazya Sainatha I

Panchahi tatvanca, Panchahi tatvanca dipa lavila aata॥


Saptasagari keisa khela mandila, keisa khela mandila I

Kheluniya khela, Kheluniya khela avagha vistara kela॥


Ovalu arati mazya Sadgurunatha, mazya Sainatha I

Panchahi tatvanca, Panchahi tatvanca dipa lavila aata॥


Brahmandi ci racana amha dakhavili dola, amha dakhavali dola I

Tuka mhane maza, Tuka mhane maza Svami krpalu bhola॥


Ovalu arati mazya Sadgurunatha, mazya Sainatha I

Panchahi tatvanca, Panchahi tatvanca dipa lavila aata॥


Ovalu arati mazya Sadgurunatha, mazya Sainatha I

Panchahi tatvanca, Panchahi tatvanca dipa lavila aata॥


ओवाळू आरती माझ्या साईनाथा - श्री साईनाथ आरती - DETAILS


SONG CREDITS:


Song: Owalu Arati Mazha Sainatha | ओवाळू आरती माझ्या साईनाथा - Pachahi Tattvanci Arati - पाचाही तत्वांचा


कृपया “Subscribe” & click “Follow” my HindiLyricsTadka.com website और

अपने विचार और सुझाव निचे दिए गए Comment Box मैंने जरुर लिखे|

No comments:

Post a Comment

Please do not add any spam link in the comment box