Wednesday 26 August 2020

श्रीगणपती स्तोत्र मराठीत - Shri Ganapati Stotra | Lyrics In Marathi

श्रीगणपती स्तोत्र मराठीत - Shri Ganapati Stotra | Lyrics In Marathi
श्रीगणपती स्तोत्र मराठीत - Shri Ganapati Stotra | Lyrics In Marathi
 श्रीगणपती स्तोत्र मराठीत - Shri Ganapati Stotra | Lyrics In Marathi


श्रीगणपती स्तोत्र मराठीत - Shri Ganapati Stotra | Lyrics In Marathi:- श्री गणपती स्तोत्र (मराठी) हा संस्कृतमधील मूळ गणपती स्तोत्रांचा अनुवाद आहे आणि तो नारद मुनि यांनी तयार केला आहे. हे अनुवाद श्रीधर स्वामी यांनी केले आहेत. ही गणेशाची १२ नावे आहेत. कोणीही सहा महिने दररोज या स्तोत्रांचे पठण करील त्याचे सर्व त्रास, अडचणी भगवान गणेशच्या आशीर्वादाने नामशेष होतात. जर कोणी वर्षभर या स्तोत्रांचे प्रतिदिन पाठ करत असेल तर त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात.


SONG DETAILS:


Song: श्रीगणपती स्तोत्र मराठीत - Shri Ganapati Stotra (Marathi)


श्रीगणपती स्तोत्र - मराठीत


साष्टांग नमन हे माझे गौरीपुत्र विनायका |

भक्तिने स्मरतां नित्य आयु:कामार्थ साधती ||१||


प्रथम नाव वक्रतुंड दुसरे एकदंत तें |

तीसरे कृष्णपिंगाक्ष चवथे गजवक्त्र तें ||२||


पाचवे श्रीलंबोदर सहावे विकट नाव तें |

सातवे विघ्नाराजेंद्र आठवे धुम्रवर्ण तें ||३||


नववे श्रीभालाचंद्र दहावे श्रीविनायक |

अकरावे गणपति बारावे श्रीगजानन ||४||


देवनावे अशीबारा तीनसंध्या म्हणे नर |

विघ्नाभिती नसेत्याला प्रभो ! तू सर्वसिद्धिद ||५||


विद्यार्थ्यालामिळे विद्या धनार्थ्याला मिळे धन |

पुत्रर्थ्यालामिळे पुत्र मोक्षर्थ्याला मिळे गति ||६||


जपता गणपतिस्तोत्र सहामासात हे फळ|

एकवर्ष पूर्ण होता मिळे सिद्धि न संशय ||७||


नारदांनी रचिलेले झाले संपूर्ण स्तोत्र हे |

श्रीधाराने मराठीत पठान्या अनुवादिले ||८||

॥ श्रीगणपती स्तोत्र संपूर्ण ॥


MORE SONG :-

* सुखकर्ता दुःखहर्ता बाप्पा गणेश आरती - जय देव

* लवथवती विक्राळा - श्री शंकराची आरती

* दुर्गे दुर्घट भारी - श्री दुर्गा देवीची आरती

* युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा - श्री विठ्ठलाची आरती

* येई हो विठ्ठले - श्री विठ्ठलाची आरती

* त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती - श्री दत्ताची आरती

* ओवाळू आरती - श्री साईनाथ आरती

* सत्राणें उड्डाणें आरती - श्री मारुतीची आरती

* आरती तुकारामाची - संत तुकाराम आरती

* आरती ज्ञानराजा - संत ज्ञानेश्वर आरती

* जय जय मयुरेश्वरा - गणपति आरती

* घालीन लोटांगण वंदीन चरण

* सदा सर्वदा योग तूझा घडावा

* मंत्र पुष्पांजली

* श्रीगणपती स्तोत्र मराठीत


श्रीगणपती स्तोत्र VIDEO :


श्रीगणपती स्तोत्र संस्कृत मध्ये


प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्

भक्तावासं स्मरेनित्यम आयुष्कामार्थ सिध्दये ॥१॥


प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्

तृतीयं कृष्णपिङगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम ॥२॥


लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च

सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धुम्रवर्णं तथाषष्टम ॥३॥


नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम्

एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम ॥४॥


द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं य: पठेन्नर:

न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिध्दीकर प्रभो ॥५॥


विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्

पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम ॥६॥


जपेद्गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासे फलं लभेत्

संवत्सरेण सिध्दीं च लभते नात्र संशय: ॥७॥


अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य: समर्पयेत

तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादत: ॥८॥


इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं संपूर्णम ||


श्रीगणपती स्तोत्र - DETAILS :


SONG CREDITS:


Song: Shree Ganesh Stotra

Singer: Dr .Ram Jyant Pandit ,Dr .Gauri Jyant Pandit

Music Director: Milind Mohite

Lyrics: Traditional

Language: Marathi

Wings Music

Wings Entertainment Ltd


कृपया “Subscribe” & click “Follow” my HindiLyricsTadka.com website और

अपने विचार और सुझाव निचे दिए गए Comment Box मैंने जरुर लिखे|

No comments:

Post a Comment

Please do not add any spam link in the comment box